Gebruikerslogin

Wachtwoord vergeten?

BEST SOMMELIER OF BELGIUM 2017-2018

De wedstrijd bestaat uit drie delen:

1 Kwartfinale: inschrijving met deze vragenlijst vóór 8 september 2017.
2 Halve finale: indien geselecteerd, wordt U uitgenodigd op de halve finale die plaatsvindt bij Duvel Moortgat, Breendonk-Dorp, 58 te 2870 Puurs op maandag 25 september 2017.
2 Finale: de 3 finalisten strijden om de titel op zondag 15 oktober 2017.

Het zou fantastisch zijn indien vele talentvolle Sommeliers van over heel België zouden meedoen aan deze unieke wedstrijd. De twee verenigingen, die instaan voor de organisatie van deze wedstrijd, staan garant dat het beroep van Sommelier op een waardige manier in de kijker zal worden geplaatst.

Als gemotiveerd en gepassioneerd Sommelier ben je dus gewoon aan jezelf verplicht om aan deze wedstrijd deel te nemen. De wedstrijd is namelijk een uitgelezen kans om binnen de gastronomische wereld nieuwe mensen te leren kennen, je netwerk uit te breiden, extra kennis op te doen en ook persoonlijke erkenning binnen het beroep. Daarnaast kunnen de 3 finalisten deelnemen aan toekomstige selecties voor de Belgische kandidaat voor Beste Sommelier van Europa en Beste Sommelier van de Wereld, met alle daaruit voortvloeiende media met betrekking tot de volgende Wedstrijd Beste Sommelier van de Wereld die zal doorgaan in België in 2019.

Schrijf snel in...

REGLEMENT :

Artikel 1 – De nationale wedstrijd voor Best Sommelier of Belgium wordt jaarlijks georganiseerd. De praktische organisatie van de eengemaakte wedstrijd is in handen van een technische commissie met vertegenwoordigers van de Vereniging Vlaamse Sommeliers en de Belgische Sommeliersgilde.
De Trofee past in het kader van de wedstrijden voor Beste Sommelier van Europa en de Wereld. De winnaar van de Trofee krijgt de titel Best Sommelier of Belgium toegekend en mag daarna ook deelnemen aan de preselecties van de internationale wedstrijden.

Artikel 2 – De wedstrijd is gratis en staat open voor alle professionele sommeliers (heer of dame van Belgische of buitenlandse nationaliteit) die hun beroep uitoefenen op Belgisch grondgebied sinds drie opeenvolgende jaren (stages niet inbegrepen) , hetzij als zelfstandige restauranthouder, behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, hetzij als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming, eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen. De kandidatuur moet goedgekeurd worden door de Commissie Best Sommelier of Belgium.

page1image23352 page1image23512 page1image23672 page1image23832

Artikel 2 bis – Gewezen winnaars van de wedstrijd Best Sommelier of Belgium mogen niet meer deelnemen.

page2image1560

Artikel 3 – Alle kandidaturen moeten uiterlijk op 8 september 2017 ingediend worden, samen met een curriculum vitae, een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat en een exemplaar van de wijnkaart van de horecazaak in kwestie.

Artikel 4 – Vereiste kennis: de wijngaard, druivenvariëteiten, most, wijnbouw, vinificatiemethodes, wijngeschiedenis, wijngaarden en soorten wijn van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld, likeuren en sterke dranken, de Belgische wetgeving inzake wijnen en alcoholhoudende dranken, het gebruikelijke aanbod van dranken (bieren, koffie, thee, ...) in restaurants, wijnkaart, technieken van het beroep van wijnkelner, attitudes, harmonie van wijnen en gerechten, het wijnproeven, de Belgische en buitenlandse likeuren en sterke dranken, de bekendste sigarensoorten en hun dienst, één andere taal dan de moedertaal* (Engels voor de Franstaligen, Frans of Engels voor de Nederlandstaligen). *Door het A.S.I. officieel erkende talen.

Artikel 5 – De wedstrijd verloopt in drie fasen : een selectieproef , een halve finale en een finale. Het is het Europees Technisch Comité van het A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale), die de verschillende fasen van de wedstrijd organiseert en streng controleert. De kandidaten hebben de mogelijkheid -tijdens alle stappen van het concours- om zich uit te drukken in het Nederlands of in het Frans (met uitzondering van de proeven in een andere taal).

Artikel 6 – De selectieproef bestaat uit een vragenlijst die samen met het officiële inschrijvingsformulier ingevuld dient teruggestuurd te worden. Deze documenten moeten uiterlijk op 8 september 2017 bij het wedstrijdsecretariaat ingediend worden. Om zich te plaatsen voor de halve finale moet de kandidaat 75% behalen. De kandidaten voor de finale worden telefonisch of per e-mail verwittigd.

Artikel 7 – De halve finale zal plaatsvinden op maandag 25 september 2017 om 9 uur bij Duvel Moortgat, Breendonk-Dorp, 58 te 2870 Puurs op maandag 25 september 2017.
Ze zal bestaan uit : schriftelijke, mondelinge en praktische proeven. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. Enkel de drie beste kandidaten gaan door naar de finale. Zij zullen daarvan verwittigd worden op woensdag 27 september 2017. De halve finalisten verbinden zich ertoe om aanwezig te zijn op de proclamatie, om hun diploma in ontvangst te nemen, tijdens de finaledag die plaats vindt op zondag 15 oktober 2017.

Artikel 8 – De finale is openbaar, en zal plaatsvinden op zondag 15 oktober. De kandidaten dienen zich in beroepskledij aan te bieden. De finale zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven. Gedurende de finale zal een speciale jury aandacht besteden aan de houding, de attitudes en aan de commerciële en relationele vaardigheden van de kandidaten.

Artikel 9 – Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de halve finale om de winnaar aan te duiden.

Artikel 10 – De jury wordt samengesteld uit bekende personen uit de restaurant - en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers.

Artikel 11 – De jury wordt voorgezeten door een bestuurslid van de organiserende verenigingen. Een lid van A.S.I. (Association de la Sommellerie Internationale) controleert.

Artikel 12 – De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen om geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt.

Artikel 13 – De winnaar krijgt de titel van “Best Sommelier of Belgium 2017-2018” toegekend. De resultaten worden officieel bekendgemaakt op de receptie van de Gala-avond van de Belgische Sommeliersgilde op zondag 15 oktober 2017 om 19 uur.

page2image31320 page2image31480 page2image31640 page2image31800 page2image31960 page2image32120 page2image32280 page2image32440 page2image32600 page2image32760 page2image32920

Artikel 14 – De winnaar mag, indien hij/zij voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor wedstrijden georganiseerd door het ASI, deelnemen aan de nationale selectie voor internationale wedstrijden.

Artikel 15 De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
De kandidaten moeten -vóór de wedstrijd- het reglement goedkeuren en ondertekenen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER DE KANDIDAAT :

Voornaam :
Naam :
Geboortedatum :
Nationaliteit :
Naam van het bedrijf van tewerkstelling : Adres :

Postcode : Telefoonnummer : e-mail :

Terug te sturen vóór 8 september 2017 naar het wedstrijdsecretariaat van de
Best Sommelier of Belgium t.a.v. Mevrouw Katia Wouters, Neerhofstraat 30, 1700 Dilbeek, Of per e-mail: info.sommeliers@skynet.be
+32(0)478462612of +32(0)25696224

Voor meer informatie:
Katia Wouters, secretaris Belgische Sommeliersgilde, +32 478 46 26 12
Gido Van Imschoot, voorzitter Vereniging Vlaamse Sommeliers, +32 477 21 81 22

page3image8896 page3image9056 page3image9216 page3image9376 page3image9536 page3image9696 page3image9856 page3image10024

SCHIFTINGSVRAGEN
BEST SOMMELIER OF BELGIUM 2017-2018

1- Welk is de meest aangeplante druivenvariëteit (OIV 2017) en in welk land komt deze het meest voor ?

Quel est le cépage le plus planté selon l’OIV en 2017? Dans quel pays le trouve-t-on le plus ?

2- Welk is de meest aangeplante variëteit (OIV 2017) voor rode wijn? En voor witte wijn ?

Quels sont les cépages le plus planté pour la vinification de vin rouge et de vin blanc, selon l’OIV 2017 ?

3- Sommigen herkennen aroma’s van aardbeien, anderen vinden ananasaroma’s. Maar het betreft dezelfde molecule. De welke ?
Certains détecteront des arômes de fraise là où d'autres pointent ceux de l'ananas. En réalité il s'agit de la même molécule. Laquelle ?

4- Château Fonroque werd verkocht aan ... Château Closiot werd verkocht aan ... Le Château Fonroque a été vendu à Le Château Closiot a été vendu à ...

5- Wat hebben Château Qanafar, Château Ksara en Domaine de Baal gemeen ?

Qu’est que les Château Qanafar, Château Ksara et Domaine de Baal ont en commun ?

6- In welk land en in welke streek vinden we Žilavka en Blatina ?

Dans quel pays et quelle région trouvent on du Žilavka et du Blatina ?

7- Wat is er zo speciaal aan de Oostenrijkse specialiteit « Wiener Gemischter Satz » DAC ?

Qu’est-ce qui est tellement spécial à la spécialité Autrichienne « WienerGemischter Satz » DAC ?

8- Wat is de meest aangeplante druivensoort in Spanje sinds 2017 ?

Quel est le cépage le plus planté en Espagne depuis 2017?

9- Wat zijn de 4 belangrijkste wijnregio van Canada ? Zet ze in degressieve volgorde.

Quelles sont les 4 régions viticoles les plus importantes du Canada ? Mettez les en ordre dégressif.

10- Waar denk je aan als men spreekt over « NDtech » en « Amorim » ?

Si on vous parle de « NDtech » et Amorim, à quoi pensez vous ? 

Terug naar het overzicht